Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

Konkurs plastyczny "Słoneczny Uśmiech"

2013-04-25 13:50:51, dodał: Ewelina , kategoria: teatr
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4 do 10 lat do udziału w konkursie plastycznym.
Prace należy zgłaszać do 24 maja 2013r. do JOK, Rynek 5.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w dn. 1 czerwca 2013r. o godz. 13.00 przed Teatrem Miejskim w Jaworze.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT.: „SŁONECZNY UŚMIECH”

§ 1
Organizatorem konkursu pt.: Słoneczny uśmiech” jest Jaworski Ośrodek Kultury. Konkurs ma charakter miejski.
§ 2
Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej i ekspresji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukazanie radosnych stron dziecięcego świata wzmacniając przy tym pozytywne myślenie i zwracając uwagę na dziecięcą percepcję wybranych kontekstów. Stworzenie sytuacji pozwalających na swobodną, radosną wypowiedź oraz kreację najmłodszych.
§ 3
Temat konkursu: „Słoneczny uśmiech”
§ 4
Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
§ 5
Regulamin konkursu jest dostępny w Jaworskim Ośrodku Kultury, Rynek 5, tel. 076 870-28-78, w Klubie Art.-Kadia, Rynek 16, tel. 076 870-36-48, GCIT oraz na stronie internetowej www.jok.jawor.pl. Osobą odpowiedzialną jest instruktor: Renata Kostulska.
§ 6
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych klas I-III. Podopieczni świetlic środowiskowych i innych placówek działających na rzecz dzieci.
§ 7
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci od lat 4 do lat 10.
2. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane w wybranej technice: rysunek, malarstwo, grafika, collage, wycinanka.
3. Format pracy: nie mniejszy niż A3, nie większy niż B2. Ilość prac 1.
4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody lub ewentualnej publikacji. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej organizatora i w lokalnej prasie.

§ 8
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przesłać pocztą lub przynieść bezpośrednio do Jaworskiego Ośrodka Kultury, z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt.: ”Słoneczny uśmiech” w terminie do 24 maja.
2. Adres placówki: Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pokój 22, lub Klub Art.-Kadia, Rynek 16, poniedziałki, wtorki, środy od godziny 16.00 do 18.00.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Prace będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej, około dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników konkursu.
§ 9
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Prace konkursowe będą oceniane w 2 grupach wiekowych:
- dzieci od lat 4 do 6
- dzieci od lat 7 do 10
5. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Jury wybierze minimum trzy z poszczególnych grup wiekowych przyznając nagrodę główną.
6. Prace oceniane będą pod względem:
- zgodności z tematem;
- sposobu przedstawiania treści;
- oryginalnych, nowatorskich rozwiązań;
- walorów artystycznych;
- estetyki prac.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie. Wyniki konkursu znajdą się też na stronie internetowej JOK.
9. Rozdanie nagród odbędzie się w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej.
10. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych zarówno dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu.
12. Wystawy i wręczenie nagród 1 czerwca 2013 r. o godzinie 13.00 w ramach „Dnia Dziecka” organizowanego przez Jaworski Ośrodek Kultury.
Jaworski Ośrodek Kultury 2022