Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

XVI Jaworskie Impresje Teatralne

2014-03-03 11:53:09, dodał: Ewelina , kategoria: teatr
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

Tegoroczne Impresje odbędą się w dniach:
10.04.14r. od godz. 10.00 - prezentacje
11.04.14r. od godz. 10.00 - prezentacje
12.04.14r. o godz. 16.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Regulamin Jaworskich Impresji Teatralnych:

Celem przeglądu jest :
- Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów.
- Promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży.
- Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z zespołami
artystycznymi.
1. Jaworskie Impresje Teatralne odbędą się w dniach 10- 12 kwietnia 2014 r. w Teatrze Miejskim w Jaworze.
2. Dobór repertuaru dowolny: spektakl teatralny, kabaret, przedstawienie lalkowe, monodram, pantomima.
3. Prezentacje mają charakter konkursowy.
4. Do prezentacji zaproszone są wszystkie teatry młodzieżowe i dziecięce, działające na terenie powiatu jaworskiego.
5. Maksymalny czas występu jednej grupy nie może przekroczyć 30 minut.
6. Uczestniczące w prezentacji zespoły proszone są o przyjazd z opiekunem, który będzie odpowiedzialny za organizacyjną stronę występu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występu zespołów podczas prezentacji konkursowych.
8. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
9. Uczestnicy występują w czterech kategoriach wiekowych:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe kl. I - III,
c) szkoły podst. kl. IV – VI,
d) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
10. Do oceny prezentacji Organizatorzy powołują Jury.
11. Przewiduje się przyznanie tytułu „ Najlepszego” w poszczególnych kategoriach wiekowych.
12. Kryteria oceny:
a) dobór repertuaru,
b) gra aktorska zespołu,
c) oprawa sceniczna,
d) ogólny wyraz artystyczny.
13. Organizatorzy zapewniają realizację tylko tych potrzeb technicznych, które otrzymają w karcie zgłoszeń.
14. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników imprezy.
Jaworski Ośrodek Kultury 2022