Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

2016-10-10 11:14:39, dodał: Łukasz, kategoria: teatr
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową jest Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze.

II. Cel i przedmiot konkursu

 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Kategoria I: przedszkole;
 • Kategoria II: I-III klasa szkoły podstawowej;
 • Kategoria III: IV - VI klasa szkoły podstawowej;

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną prace w formacie A4 wykonane dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych, lub wykonanych w technice komputerowej, elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla naszego miasta.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt kartki której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.
 2. Prace należy wykonać ręcznie.
 3. Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4
 4. Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję
 5. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
 6. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową''
 7. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko/nazwa instytucji Wiek autora- kategoria wiekowa Dane kontaktowe
 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 25 listopada 2016 r. do Jaworskiego Ośrodka Kultury.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja wybierze również jedną nagrodzona pracę, która posłuży jako wzór do stworzenia miejskiej kartki bożonarodzeniowej.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody w trzech grupach wiekowych.
 2. Planowana data ogłoszenia wyników 3 grudnia 2016 r.
 3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej stronie Urzędu Miasta w Jaworze.

W razie pytań prosimy o telefon kontaktowy z Honoratą Kulig tel. 76 870 28 78

Jaworski Ośrodek Kultury 2022