Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

Kiermasz Bożonarodzeniowy

2016-10-11 14:50:30, dodał: Łukasz, kategoria: teatr
Serdecznie zapraszamy Państwa do zaprezentowania się podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniach 15 - 18 grudnia 2016 r. na Rynku Miejskim w Jaworze.
Uwaga! Wszystkie domki zostały wysprzedane!

Podczas Kiermaszu prezentowane będą świąteczne wyroby rękodzielnicze, regionalne produkty spożywcze oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Do dyspozycji wystawców oddanych będzie 6 drewnianych domków, które zostaną przyznane wg kolejności zgłoszeń. Opłata za domek wynosi 100 zł + VAT. Dodatkowo będzie można zakupić powierzchnię handlową pod namiot (max. 10m2 – bryła namiotu do akceptacji przez JOK) za 70 zł + VAT, lub miejsce handlowe bez zadaszenia w cenie 20 zł + VAT za 1m2.. Istnieje również możliwość sprzedaży miejsca pod samochody oferujące żywność (food trucki) w cenie 140 zł +Vat. Powierzchnie z zadaszeniem zawierają opłatę za oświetleniem.

W przypadku zainteresowania, proszę o potwierdzenie udziału w Kiermaszu wysyłając załączony kwestionariusz dla wystawcy na adres e-mail: iwona.suchodolska@jok.jawor.pl do dnia 30 listopada oraz uiszczenie opłaty do dnia 9 grudnia 2016 r. na nr konta 82 2030 0045 1110 0000 0194 8620 lub w kasie JOK.

( Po tym terminie rezerwacje nie opłacone zostaną automatycznie anulowane).

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin Kiermaszu Bożonarodzeniowego Jawor, 15 –18 grudzień 2016 r.

 1. Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku Miejskim w Jaworze jest imprezą wystawienniczo–handlową o charakterze świątecznym skierowaną do twórców regionalnych, zrzeszeń, szkół, artystów i handlowców.

 2. Organizatorem Kiermaszu Bożonarodzeniowego jest Jaworski Ośrodek Kultury.

 3. Kiermasz będzie organizowany w dniach 15-18 grudnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 18.00

 4. Osoba/firma, która wystawiać będzie swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania zgłoszenia do dnia 30 listopada 2016 r. na adres e-mail: iwona.suchodolska@jok.jawor.pl, a także do uiszczenia opłaty do dnia 9 grudnia na nr konta 82 2030 0045 1110 0000 0194 8620 lub w kasie JOK.

 5. Uczestnicy wystawiają swoje wyroby w dniu otwarcia w godz. 09:00 - 10:00 i są odpowiedzialni za ekspozycję na wskazanym stoisku, w godzinach 10:00 - 18:00.

 6. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym - rękodzielniczym (ceramika artystyczna, zabawki, wyroby regionalne, stroiki, świece, rękodzieło, słodkości i wypieki świąteczne).

 7. Stoiska będą udostępniane w następujących cenach:

  • domek – 100 zł + VAT
  • namiot (max. 10 m2 - bryła namiotu do akceptacji przez JOK) – 70 zł + VAT
  • miejsce handlowe bez zadaszenia – 20 zł + VAT za 1 m2.
  • Cena za miejsce pod samochody oferujące żywność (food trucki) 140 zł + VAT.
  • Opłata jest jednorazowa, niezależna od ilości dni. Powierzchnie z zadaszeniem zawierają opłatę za oświetlenie stoiska. Dodatkowy obór prądu do uzgodnienia z organizatorem.
 8. Asortyment sprzedawanych wyrobów powinien być zgodny z podanym w zgłoszeniu. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą towarów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą po stronie Wystawcy.

 9. Na terenie Kiermaszu Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne, oraz udostępniania stanowisk osobom trzecim.

 10. Wystawca prowadzi stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie i jest zobowiązany do przebywania lub wskazania osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Kiermaszu.

 11. Wystawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych stoisk wystawienniczych, bądź innych przedmiotów znajdujących się w obrębie Rynku powstałych z Jego winy.

 12. Wystawca nie może pozostawić swojego pojazdu na płycie Rynku podczas przebywania na stoisku i jest zobowiązany zaparkować pojazd w miejscu do tego wyznaczonym. Na potrzeby załadunku i rozładunku towaru organizator wyda jednorazową przepustkę uprawniającą do przebywania na obszarze Rynku do 1 godziny czasu.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • mienie pozostawione na stoisku handlowym Wystawcy,
  • uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane przez osoby trzecie w trakcie trwania Kiermaszu,
  • szkody spowodowane kradzieżą.
 1. Decyzję o możliwości wystawienia danego stoiska podejmuje Organizator Kiermaszu, który zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska lub miejsca handlowego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody w miejscu organizowania Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

 4. W przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wynikających z Regulaminu Organizator ma prawo usunąć Wystawcę z terenu imprezy i zaprzestać współpracy przy następnych działaniach.Pobierz formularz


Jaworski Ośrodek Kultury 2022