Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

VII Jaworskie Dyktando o Pióro Burmistrza Jawora

2016-10-26 14:41:02, dodał: Łukasz, kategoria: teatr
24 listopada br. o godz. 16.00 w Sali Teatru Miejskiego zasiądą amatorzy poprawnej pisowni polskiej, aby stoczyć bój o Tytuł Mistrza Ortografii i Pióro Burmistrza Miasta Jawora, który VII Jaworskie Dyktando objął honorowym patronatem.

Warto przypomnieć kilka faktów z historii tej imprezy. Jej inicjatorką jest polonistka Jolanta Borkowska – Jadrowska, która I Jaworskie Dyktando zorganizowała w 2004 roku w sali rajców. Pisało je wówczas 50 osób. Oprócz młodzieży z jaworskich szkół w zabytkowych ławach zasiedli dorośli – przedstawiciele różnych zawodów. Rok później na liście uczestników było już 100 osób, które dyktando pisały w pięknej sali jaworskiego teatru. Gdy w 2010 roku odbyła się III edycja, grono uczestników poszerzyło się o amatorów ortografii z różnych stron Polski. Podobnie było w 2012, 2013 i 2015 roku.

W tym roku odbędzie się już VII edycja Jaworskiego Dyktanda. Tradycyjnie tekst dyktanda jest chroniony tajemnicą, a prace uczestników są zawsze zakodowane, aby zapewnić anonimowość podczas sprawdzania. W jury zasiadają jaworskie polonistki. Tytuł Mistrza Ortografii i Pióro Burmistrza Miasta Jawora otrzymuje osoba, która napisze tekst bezbłędnie lub popełni najmniejszą liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Na zwycięzców czekają, jak zwykle, atrakcyjne nagrody.

Tradycyjnie tekst dyktanda będzie chroniony tajemnicą, a prace uczestników zostaną zakodowane, aby zapewnić anonimowość podczas sprawdzania. W jury zasiądą jaworskie polonistki.

Tytuł Mistrza Ortografii i Pióro Burmistrza Miasta Jawora otrzyma osoba, która napisze tekst bezbłędnie lub popełni najmniejszą liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

W Dyktandzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół, studenci oraz dorośli.

Do udziału w VII Jaworskim Dyktandzie można zapisać się telefonicznie lub osobiście w Jaworskim Ośrodku Kultury (tel./fax 76 870 28 78) w terminie do 22 listopada 2016 r.

REGULAMIN JAWORSKIEGO DYKTANDA

1. W Jaworskim Dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół, studenci oraz dorośli. Nie mogą brać udziału studenci i absolwenci filologii polskiej, nauczyciele poloniści, dwukrotni laureaci Jaworskiego Dyktanda oraz laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Jaworskim Dyktandzie jest zgłoszenie się
osobiście lub telefonicznie do Jaworskiego Ośrodka Kultury (tel. 870 28 78).
3. Prace uczestników Dyktanda zostaną zakodowane, aby zagwarantować anonimowość podczas sprawdzania.
4. Tekst Dyktanda do momentu jego rozpoczęcia jest chroniony tajemnicą.
5. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury.
6. VII Jaworskie Dyktando odbędzie się w sali teatralnej Teatru Miejskiego w Jaworze 24 listopada 2016 r. o godzinie 16.00.
7. Podczas pisania tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z
żadnych słowników ani z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac.
8. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wielkimi literami drukowanymi.
9. Nie wolno dyktowanego tekstu kopiować w żaden sposób.
10. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
11. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
12. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wielkich liter drukowanych.
13. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (kilka prac bezbłędnych lub z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
14. Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
15. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
16. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
17. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda i osobom wyróżnionym po zakończeniu konkursu.
18. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
20. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień regulaminu.



Jaworski Ośrodek Kultury 2022