Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Tradycje jaworskiego teatru sięgają 1799 roku, kiedy to za 30 talarów górną kondygnację starych sukiennic wynajęto niejakiemu Fullerowi z przeznaczeniem na teatr. Po przebudowie i niezbędnej adaptacji zespół Fullera rozpoczął regularne występy. Na jaworskiej scenie często gościli aktorzy legnickiego Teatru Towarzystwa Patrycjatu. Oprócz profesjonalnych widowisk teatralnych wystawiano także składanki poetycko-muzyczne, czy znajdujące zawsze wielu wdzięcznych widzów popisy magików i kuglarzy. W 1850 roku pogarszający się stan budowli i konieczność remontu spowodowała przeniesienie teatru do pomieszczeń w hotelu "Pod Złotym Mieczem". W 1869 roku gotycki Dom Kupców ostatecznie rozebrano, stawiając na jego fundamentach zachowany do dzisiaj budynek . Początkowo stanowił on siedzibą dla Banku Przemysłowego (Bank Cechu szewców) oraz Giełdy Zbożowej, które upadły w 1874r. Wówczas ponownie odremontowano sale dla potrzeb teatru. Otwarcie teatru z nastąpiło 1 grudnia 1875 r. pod dyrekcja Carla Blume. "Złotą epoką" jaworskiego Teatru Miejskiego były lata międzywojenne. Dyrektorem był wówczas Karol Asmus Bach. Pod jego kierownictwem w latach 1925-28 dokonano gruntownej przebudowy teatru. Unowocześniono miedzy innymi scenę i jej urządzenia, rozbudowano hall i foyer. 

Na widowni zainstalowano 311 nowych foteli. Odnowiono także kasetonowy strop. Znakomite wyposażenie teatru i doskonały poziom pracującego w nim zespołu sprawiły, że 10 października 1933 roku jaworski teatr podniesiono do rangi Teatru Prowincjonalnego Dolnego Śląska. Stał się w ten sposób centrum okręgu teatralnego obejmującego Jawor, Bolków, Chojnów, Kamienną Górę, Lubawkę, Szprotawę oraz Środę Śląską. Miarą powodzenia ówczesnego teatru była frekwencja wynosząca z reguły około 100%. Swoistym symbolem tamtej epoki był pozłacany napis Stadt Teather zdobiący zachodnią fasadę budynku. Dolną kondygnację budynku, od lat międzywojennych aż do końca lat 60-tych zajmowały ekskluzywne sklepy. Ich miejsce zajęła później Biblioteka Miejska po której kolejnym lokatorem tych pomieszczeń stał się bank. Obecnie w tych pomieszczeniach znajduje się Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.Po wojnie Teatr Miejski nie miał już stałego zespołu i służył przede wszystkim jako widownia uroczystych akademii. Do dawnej świetności i znaczenia Teatr Miejski wrócił pod koniec lat 90-tych. Przeprowadzono wówczas kapitalny remont wszystkich pomieszczeń budynku teatru, a sala teatralna odzyskała blask neobarokowego wystroju. Prostokątną salę ze sceną i orkiestronem od zachodu obiega podkowiasty balkon wsparty na czternastu drewnianych, kanelowanych kolumnach z kompozytowymi kapitelami. Biegnąca łagodnym łukiem pełna balustrada ozdobiona złoconymi girlandami, przy wygiętej wypukło loży środkowej, spięta jest barwnie polichromowanym, dwutarczowym herbem Jawora. Fasetę i plafon ozdabiają złocone sztukaterie. Płyciny ośmiu pięciobocznych pól rozmieszczonych gwiaździście wokół centralnej rozety wypełniają figuralne dekoracyjne obrazy. Wykonane techniką olejną na papierze przedstawiają postacie muz. Na środku wisi zdobiony motywami roślinnymi i figuralnymi kandelabr.


Historia teatru
Kolejne prace remontowe przeprowadzono w latach 2009-2010. Świeżego, nowego wyrazu nabrały pomieszczenia biurowe i foyer. Wycyklinowano parkiety, pomalowano ściany oraz stolarkę drzwiowo-okienną. Dla zwiększenia komfortu artystów oraz widzów w sali teatralnej zamontowano klimatyzację.Od roku 1978r. budynek teatru jest siedzibą Jaworskiego Ośrodka Kultury. Obecnie JOK prowadzi szeroko zakrojoną działalność o charakterze kulturotwórczo - edukacyjnym. Jest kreatorem życia kulturalnego na terenie powiatu. Oprócz imprez teatralnych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym np. Teatroman - Tydzień Talentów, Biesiady Literackie rozwija się tu prężnie amatorski ruch teatralny. JOK prowadzi również działalność impresaryjną. Na jaworskich deskach występują najznakomitsi artyści sceny teatralnej, kabaretowej oraz muzycznej: Adriana Biedrzyńska, Anna Seniuk, Hanna Śleszyńska, kabaret Neonówka, kabaret Hrabi, kabaret łowcy .B, kabaret Moralnego Niepokoju, zespół Raz Dwa Trzy, SDM, Martyna Jakubowicz, Michał Bajor a także artyści sceny operowej. Sala teatralna stanowi również widownię dla odbywających się wszelkiego rodzaju uroczystości i akademii związanych z obchodami rocznic uroczystości miejskich i państwowych.